«ស្រ្តីកក្ងាន»កុលសម្ព័ន្ធភូមា៖ កង.កជាសញ្ញានៃសម្រស់ និងមានសារៈសំខាន់ | រូបភាពដ៏ខ្លោចផ្សា! រន្ទះបាញ់នៅន័រវេសឆក់យកជីវិតសត្វរមាំងជាង ៣០០ ក្បាល | អ្នកវិភាគ៖ កម្ពុជាមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចប់ការជួលដីឲ្យប្រទេសជិតខាង | ភរិយាលោកបណ្ឌិត កែម ឡី និងកូនៗបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយ | មន្រ្តីកម្ពុជា និងវៀតណាម ពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែន |

BOX1