ផែនការ ទិញស្រូវ ដើម្បីប្រជាជន ! ត្រូវបានច្បាប់ រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ និង សំណងជាង ១ពាន់លានដុល្លារ. | បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​លិខិត​ទាមទារ​ដក​កូន​លោក កឹម សុខា មិន​មែន​របស់​តំណាង​យុវជន​បក្ស​ខ្លួន | រឿងមិនពិត ៩យ៉ាង​អំពីតណ្ហា​ផ្លូវភេទ​មនុស្សស្រី​ដែល​ប្រុសៗ​យល់ខុស | មេធាវីការពារក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស អាដហុក ជាប់ឃុំ៤នាក់និងមន្ត្រីគ.ជ.ប១នាក់ នឹងប្តឹងទៅសាលាឧទ្ទរណ៍ចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួន | អ៊ិន សុភិន សន្យាការពារ ភិន សុដាលីស និងចៅស្រី ដល់តំណក់ឈាមចុងក្រោយ |

BOX1