រាជធានីភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា (គ.ជ.ប) បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ទាំង១២ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះដើម្បីដាក់លើសន្លឹកឆ្នោត។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ម្សិលមិញឲ្យដឹងថា គណបក្សទាំង១២នោះ រួមមាន ១. គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ២.គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ៣.គណបក្សហ៊្វុស៊ិនប៉ិច ៤.គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ៥.គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ៦. គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

៧.គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា ៨.គណបក្សអំណាចខ្មែរ ៩. គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ១០.គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ១១.គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ១២ គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ៕ ប្រភព៖ kqube