(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសទទួលប្ដូរក្រដាសរៀលចាស់ ទក់ រហែក យកក្រដាសប្រាក់ថ្មីវិញ ចាប់ផ្តើមចាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅគ្រប់សាខាធានាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត (លើកលែងស្នាក់ការកណ្ដាល)។

ធនាគារជាតិបានបញ្ជាក់ថា ប្តូរប្រាក់រៀលចាស់ យកថ្មីនេះ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៣៧ នៃការដាក់ឲ្យចរាចរ ប្រាក់រៀលឡើងវិញ៕

fn-2017-03-13-16-45-34-0

ប្រភព៖ freshnewsasia

Loading...