ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្តាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ នានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយតម្លៃសាំងស៊ុបពែរ ៣,៦០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ, សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣,៥៥០ រៀល ក្នុង ១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៣,៣០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ ហើយតម្លៃនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Loading…

fn-2017-03-21-15-00-19-0

ប្រភព៖ chnchannel

Loading...