ល្បែងច្បាប់តុក្កតា ដែលមាននៅស្ទើរគ្រប់ផ្សារទំនើប ដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកលេងត្រូវទិញកាក់ ដើម្បីមានសិទ្ធិបញ្ជាប្រដាប់ចាប់ ។ តាមការណែនាំក្នុងឃ្លីបខាងក្រោមនេះ នោះប្រិយមិត្តអាចចាប់យកតុក្កតាបានយ៉ាងងាយ ហើយពុំខុសច្បាប់ទៀតផង ។ (ព្រោះពុំមានច្បាប់កំណត់ទេ!)

ខាងក្រោមជា Clip ណែនាំដ៏ងាយស្រួល៖

Loading...