​តាម Reuters ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានប្រកាស​ពី​វិញ្ញាសារ​ថ្មី​គឺៈ «​ទោះបីជា​មានការ​ស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ និង​អភិវឌ្ឍ​សារធាតុ​ចម្រុះ​មាន​កាឡូរី​តិច ឬ គ្មាន​ច្រើនក្តី យើងខ្ញុំ​នៅតែ​គិតថា នៅមាន​សារធាតុ​ចម្រុះ​ច្រើន​ទៀត អាច​ត្រូវបាន​រកឃើញ និង​អភិវឌ្ឍ​» ។ ហេតុនេះ ដើម្បី​ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​ក្នុងការ​ស្វែងរក​សារធាតុ​ថ្មី​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ភេសជ្ជៈ នឹង​ផ្តល់រ​ង្វាន់ ១​លាន​ដុល្លារ សំរាប់​អ្នកឈ្នះ ។​

Loading…

​ក្រុមហ៊ុន​សំណូមពរ​អ្នកចូលរួម​លើកឡើង​នូវ «​ភស្តុតាង​សម​ហេតុផល​» ថា សារធាតុ​ចម្រុះ​នេះ​សុវត្ថិភាព សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយ​វា​ពុំមាន​ការប្រែប្រួល​ចំពោះ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង​ក្នុង​ទឹក​នោះ​មាន​កំរិត PH ទាប ។​

​កាល​បរិ​ច្ឆា​ទ​ចុងក្រោយ​សំរាប់​ការចូលរួម​គឺ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ ៕

Loading...