​ថ្ងៃមួយ បុរស​ម្នាក់​សង្កេតឃើញ​ឆ្កែ​របស់ខ្លួន ចេះតែ​ប្រ​ឡេង​លេង​នឹង​ដី​១​ដុំ គាត់​ក៏​ងឿងឆ្ងល់ ។ ទ្រាំ​ពុំបាន ក៏​ទៅ​លើក​មើល ស្រាប់តែ​ឮស្នូរ​ដកដង្ហើម ។ ភ្លាមៗ​នោះ គាត់ «​នាំ​» ដុំ​ដី​នេះ​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យសត្វ ដើម្បី​ពិនិត្យ ។​

Loading…

​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យសត្វ នាង Mae Leason ដែលជា​ភ្ញាក់​ងារ​សង្គ្រោះ​សត្វ បាន​ប្រាប់ថាៈ កាំប្រមា​នេះ​វា​មាន​សុខភាព​ល្អ​ទេ ហើយ​យើងខ្ញុំ​នឹង​យក​វា​ទៅ​ប្រលែង​ក្នុងព្រៃ​វិញ ។​

​បុរស​រូបនេះ​បាន​ត្រឹម​ស្រែក​ចំហ​មាត់ៈ ប៊ិះ​អាសន្ន​ធំ​!

Loading...