សកម្មជន​​ទាមទារ​ឲ្យ​បង្ហាញ​គម្រោង​សង់​ទំនប់​ កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​នៅ​ក្រចេះ | ធនាគារ​​អភវិឌ្ឍន៍​​អាស៊ី៖ កម្ពុជា​រក្សា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​អត្រា ៧% នៅ​ឆ្នាំ ២០១៦​-២០១៧ | សម្តេច​ម៉ែ​ព្រះ​រាជ​ទាន ៥០០ ដុល្លារ​ដល់​ភរិយា​លោក កែម ឡី | អនាគត​កូន​ខ្លា​អាស៊ី​ គ្មាន​យន្តការ​យូរ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អង្ករ | ស្វែង សុជា​តា ជួប​រស្មី​សុភ​មង្គល​ឡើង​វិញ​នឹង​ស្វាមី​ជាគ្រូ​ថ្នាំ​បុរាណ |

BOX1