អ្នកជំនាញថតរូបសមុទ្រមកពីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Matt Burgess បានចែករំលែកនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែល...
អានទាំងស្រុង »