អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើការ​លើក​ស្ទួយ​កិច្ចការ​បោះឆ្នោត ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​បង្ហាញ​របាយការណ៍ និង​វាយ​តម្លៃ​ថា នៅ​ឆ្នាំ​...
អានទាំងស្រុង »