ភ្នំពេញ៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា​ នៅ​តែ​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​ដដែល​ គឺ​ចាប់ពី​ (37​ –​ 40​ អង្សា​)​ ហើយ​អាច​នឹង​មាន​ភ្លៀង​កក់ខែ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៤​ ខែ​មេសា​ នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​-​រាជធានី​។

សូម​មើល​សេចក្ដី​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម៖

MoWRMs-weather-forecast-28.3-4.4.16

ប្រភពៈ knn-news