​នាយកដ្ឋាន​ស្បៀងអាហារ និង​ឱសថ​អាមេរិក (FDA) ទើប​យល់ព្រម​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បេះដូង Micra TPS ដ៏​តូច​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​គ្រាប់​ថ្នាំ​វីតាមីន​១​ប៉ុណ្ណោះ ។​

​ទំហំ​របស់ Micra TPS ស្មើនឹង​១/១០ ប្រៀប​នឹង​បរិក្ខារ​ជំនួយ​បេះដូង​ធម្មតា​ដទៃទៀត ។ នេះ​ក៏​ជា​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បេះ​ដុង​កំពូល​តូច ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើការ​ជា​លើកដំបូង ។​

​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បេះដូង ជា​បរិក្ខារ​មួយ​ដែល​ពុំមែន​ពេលណា​ក៏​ងាយស្រួល និង​ងាយ​ប្រើ​ដែរ​ទេ ។ ប៉ុន្តែ ជាមួយ​ទំហំ​ដ៏​តូច នោះ Micra TPS វា​បាន​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរការ​ប្រើប្រាស់​ងាយស្រួល​ជាង​មុន ក៏ដូចជា​លើកកម្ពស់​កិច្ចការ​ព្យាបាល​ដល់​អ្នក​ជំងឺ ។​

​ក្រុមហ៊ុន​បរិក្ខារ​សុខាភិបាល Medtroni, Irland បានដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បេះដូង Micar TPS ។ លទ្ធផល​គឺ អ្នកជំងឺ​ប្រមាណ ៩៦% ទទួលបាន​នូវ​អារម្មណ៍​ធូរស្រាល ងាយ​ប្រើ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​នេះ ។ ខណៈពេលដែល​ភាពងាយស្រួល​ចំពោះ​ឧបករណ៍​ដទៃ​ត្រូវ​បានទទួល​អត្រា​ត្រឹមតែ ៥១% ប៉ុណ្ណោះ ។​

​ក្រៅពី​ទំនាក់ទំនង​នោះ Micra TPS នៅ​អាចធ្វើ​សកម្មភាព​បាន​ដល់​ទៅ ១២ ឆ្នាំ ។ ឧបករណ៍​នេះ នៅ​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​ថត MRI បាន​ដោយ​ពុំ​ប្រទះ​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​អ្វី​ទាំងអស់ ៕

may-tro-tim-Micra-TPS​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បេះដូង Micra TPS អាច​សកម្មភាព​បានរ​យៈ​ពេល ១២ ឆ្នាំ​