អ្នកជំនាញផ្នែកសិចមកពីរដ្ឋ និងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ កាលីហ្វញ៉ា បានរកឃើញថា  ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញ ពងអូវុល និងកម្រិតអរម៉ូន testosterone ចំណងផ្លូវភេទ របស់មនុស្សស្រី ឡើងខ្ពស់បំផុត ហើយក៏ជាពេលវេលា ដែលនាងចង់រួមរ័ក បំផុតផងដែរ។

MTc4MzE1ZT

ដោយសារតែការបញ្ចេញ ពងអូវុល ហើយក៏ជានៃទ្វារមាស របស់ស្ត្រីហៀរទឹករងៃច្រើន ហេតុនេះហើយទើប មនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ ចង់រួមភេទខ្លាំងជាមួយ នឹងប្តី របស់នាង។

អ្នកជំនាញខាងលើ បានលើកឡើងថា ជាក់ណាស់ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលនាង ដូចគោឡើងក ដោយញីអ៊ីចឹង ដោយនាង ចង់ទទួល បានសេចក្តីសុខ បំផុតពីការរួមរ័ក ដល់ចំណុច កំពូល ដូច្នោះ សម្រាប់បុរសជាគូស្នេហ៍ គួរថ្នាក់ថ្នម នឹង ផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អ នេះជូនដល់នាងៗ ដើម្បីសេចក្តីសុខអារម្មណ៍ និងផ្លូវកាយ៕

ប្រភពៈ CEN