បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនឹងដាក់លក់ Galaxy Note 7 អស់រយៈប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ យើងងាកមកមើល...
អានទាំងស្រុង »