វិទ្យុសកម្មចេញពីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនពិតជាមាន ប៉ុន្ដែគ្រាន់តែកម្រិតវាខ្លះខ្ពស់និងខ្លះទៀតទាបតាមស៊េរីរបស់វា។ វិទ្យុសកម្មចេញពីទូរស័ព្ទដៃគឺជាទូទៅបានបំផ្លាញដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស ដែលយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទេ។

យោងតាមសិក្សាខ្លះៗបង្ហាញថាវិទ្យុសកម្មគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ខណៈអ្នកខ្លះបង្ហាញថាវាមិនអាចបំផ្លាញខុសភាពរបស់មនុស្សទេ។ យ៉ាងណាមិញ វិទ្យុសកម្មរបស់ទូរស័ព្ទដៃមិនដូចគ្នាទេ។ យោងតាមអង្គការសុខភាពអាមេរិកមួយឈ្មោះថា  N1 ជាតិវិទ្យុសកម្មពីទូរស័ព្ទដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុត ១,៦ វ៉ាត់ក្នុងមួយគីឡូក្រាម ជាកម្រិតមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត។

Loading...

តាមរយៈវីដេអូខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឃើញចំណាត់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទដៃពីលេខ ៥ ដល់លេខ ១ ដែលមានវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ជាងគេក្នុងនោះមានដូចជាម៉ាក Huawei Vitira (កម្រិតវិទ្យសកម្ម ១,៤៩), Alcatel One Touch Evolve (កម្រិតវិទ្យសកម្ម ១,៤៩), Motorola Moto E (កម្រិតវិទ្យសកម្ម ១,៥), Motorola Droid Ultra (កម្រិតវិទ្យសកម្ម ១,៥៤) និង Motorola Droid Maxx (កម្រិតវិទ្យសកម្ម ១,៥៤)៕ ប្រភព៖ khmeread.com