ជាមួយកាយសម្បទាសាច់ទ្រលុកទ្រលន់យោងខ្លួនស្ទើរពុំរួច, ពួកចំបាប់ស៊ូម៉ូជប៉ុន ថ្មីៗនេះ ត្រូវបានគណៈកម្មាការរៀបចំការប្រកួតមួយ បានផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីថ្មី ដោយតម្រូវឲ្យពួកគេប្រកួតគ្នា តាមរយៈការរត់ប្រណាំងគ្នាវិញម្តង តើថាល្អមើលជាងការបោកចំបាប់គ្នាយ៉ាងណាទៅ ។

ដូចតាមការរំពឹងទុករបស់គណៈកម្មាការមែន! គឺពួកគេម្នាក់ៗ ហាមាត់ស្ទើធ្លាក់អណ្តាត ដកដង្ហើមលែងចង់ដល់គ្នា ខណៈរត់ពុំបានប៉ុន្មានម៉ែត្រផងនោះ ៕

Loading...