ពិធីបុណ្យសែនក្បាលទឹក ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យប្រពៃណីរបស់ប្រជាជន ដែលពិធីបុណ្យនេះអាចនិយាយឱ្យងាយស្រួលស្តាប់ថា ជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់ចិន។ ហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ពិធីបុណ្យសែនក្បាលទឹក ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា។

ទន្ទឹមនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យសែនក្បាលទឹក ក៏ការជ្រើសរើសគ្រឿងសំណែនដើម្បីឱ្យកូនចៅទទួលបានលាភសំណាង និង លើករាសី។

Loading...

ក្នុងនោះដែលក៏ត្រណម ៧ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើក្នុងរដូវកាលបុណ្យសែនក្បាលទឹក៖

១ ហាមរៀបការក្នុងខែដែលស្ថិនក្នុងរដូវការបុណ្យសែនក្បាលទឹក
២ ហាមដើរលេងញឹកញាប់
៣ ហាមដើរលេងដល់យប់ជ្រៅ
៤ ហាមលក់ ឬ ទិញផ្ទះក្នុងរដូវការបុណ្យសែនក្បាលទឹក
៥ ហាមដោះដូរការងារ ឬ សាងសងអ្វីក្នុងរដូវការបុណ្យសែនក្បាលទឹក
៦ ហាមចាប់ផ្តើមបើករបររកស៊ីក្នុងរដូវការបុណ្យសែនក្បាលទឹក
៧ ហាមហែលទឹកពេលយប់ក្នុងរដូវការបុណ្យសែនក្បាលទឹក

យោងតាមទ្រណម ប្រសិនជាជនណាបំពានក្នុងចំណោមទ្រណមទាំង ៧ នឹងជួបរឿងស៊យពេញមួយឆ្នាំ ដូចនេះបើអាចចៀសបានក៏ចៀសទៅ៕

ប្រភព៖ pmhotnews