មិនថាសត្វ ឬ មនុស្សលោកយើងទេ គឺសុទ្ធតែចង់រស់រានមានជីវិតប្រកបដោយភាពសុខសាន្តដូចតែគ្នាហ្នឹង! មិនចង់ជួបនូវរឿងរ៉ាវប្រឈមនឹងជនកំណាច ឬ សត្រូវណាឡើយ ។ យ៉ាងណាមិញ សំរាប់សត្វភេគួរឲ្យស្រឡាញ់១ក្បាលវិញ សំណាងវាអាចនៅបន្តរស់រានមានជីវិត បានឃើញពន្លឺថ្ងៃតទៅមុខទៀត ដោយសារតែភាពវ័យឆ្លាតរបស់វា ចេះហែលតម្រង់ទៅអូប័រ និងស្រវេស្រវាឡើងលើអូប័រយ៉ាងត្រដាបត្រដូស ទាំងព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួន ១% ប៉ុណ្ណោះ ខណៈត្រីបាឡាន៣ក្បាល បានកំពុងដេញតាមវាយប្រហារវាធ្វើជាចំណី ។

Loading...