ប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធ បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យបក្សីព្រៃងាប់រាប់រយក្បាល ដែលត្រូវបានឆេកឆេររកឃើញនៅលើម៉ូតូបុរសម្នាក់ ដែលកំពុងចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Yancheng ខេត្ត Jiangsu ភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារ (២៣ សីហា ២០១៦) ។

បុរសនេះត្រូវបាននាំយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រហ្មទណ្ឌ បន្ទាប់គាត់ត្រូវបានរកឃើញដឹកបក្សីព្រៃងាប់ចំនួន ៤០៦ ក្បាល ដែលគាត់បានបបាញ់ដោយប្រើប្រាស់សត្វល្អិតជានុយ និងឧបករណ៍១ ដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងបក្សីយំ ៕

Loading...