ពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមនុស្សប្រុសស្ទើរតែមិនយកភ្នែកមើល បានប្រែក្លាយខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សថ្មីដែលគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿ ថានាងអាចផ្លាស់ប្ដូរលឿនដល់ថ្នាក់នេះ។

ត្រឹមតែរយៈពេល ៧ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ កញ្ញា Nan Kempanta បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សស្រីដែលមិនស្អាត និងមានរូបរាងធាត់ ឲ្យក្លាយជានារីដ៏ស្រស់ស្អាត និងស៊ិចស៊ីម្នាក់។ នាងបានធ្វើចែករំលែកនូវរូបភាពអតីតកាលក្នុងរយៈពេល ៨ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook។

Loading...

គ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីឃើញថារូបថតកាលពី ៧ ឆ្នាំមុនគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយការផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺនៅឆ្នាំ 2015 (ឆ្នាំ 2559 ពស) ដែលវាគឺជាឆ្នាំដែលនាងបានធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្ស។ សព្វថ្ងៃនេះ Nan Kempanta គឺជាម៉ូឌែលមួយរូប ហើយនាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យផលិតផលជាច្រើនផងដែរ៕

រូបសម្រស់ពីមុន

រូបសម្រស់ពេលបច្ចុប្បន្ន

ប្រភព៖ cambomag