អ្នកជំនាញថតរូបសមុទ្រមកពីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Matt Burgess បានចែករំលែកនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលគាត់បានចំណាយពេល ៦ ឆ្នាំដើម្បីផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពទាំងនោះ។ គាត់បាននិយាយថាគាត់ចូលចិត្តថតរលកសមុទ្រនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃសមុទ្រ ហើយគាត់ចង់បង្ហាញនូវអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចនឹងមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ ។

<imgclass=”aligncenter” src=”https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264899_1114282878659812_7792930389427306590_n.jpg?oh=58350c1f59de71e2e24c2eda7851ce23&oe=5841BE59″ width=”702″ height=”468″ />

ប្រភព៖ cambomag