ភ្ញាក់ផ្អើលវិដេអូមួយដោយធ្លាយតាមAccountFacebookដែលវិដេអូនោះមិនដឹងថាពិតឫមួយពិតមែននោះទេតែក្នុងនោះគេឃើញថាមានអ្នកលេងហ្វេសបុកជាច្រើនបាននិយាយទាំងមានជំនឿផងដែរថា៖ធ្លាប់តែលឺការសម្ដែងនឹងនៅក្នុងគម្ពីដីការតែនេះជារូបភាពពិតៗដែលបង្ហាញ់អំពីបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើង។ តែយ៉ាងណានោះយើងមិនហានអះអាងថាជាយ៉ាងម៉េចដែរ ព្រោះវាសុទ្ធតែជាការស្មានរបស់គាត់គ្រប់គ្នារៀងៗខ្លូនតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទូស្សនាវិដេអូដូចខាងក្រោមនេះថាតើវិដេអូនេះពិតឫមួយជាការបន្លំនោះ។ ប្រភព៖ហ្វេសបុក

tyyw

Loading...

6

5

4

3

2

1