អតីតប្រធានាធិបតីនៃ សហរដ្ឋអាមេរិកលោក បារ៉ាក់ អូប៉ាម៉ា ក្រោយពីបានបញ្ជាប់ការកាន់តំណែងចំនួន ២អាណត្តិ ជាប្រធានាធិបតីដែលល្អ និងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិពោពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍ។

យោងតាមកាសែត The independent បានលើកយកពីចំណូលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក បារ៉ាក់ អូប៉ាម៉ា ក្រោយពេលលោកបានបញ្ជាប់អាណត្តិជា ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកបានទទួលក្រោយពេើបញ្ជាប់តំណែង លោក ប៉ារ៉ាក់ អូប៉ាម៉ា ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ២០ ៣៧០០ដុល្លារ ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដែលប្រធានាធិបតីមុនៗទទួលបានដែរ។

តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោក បារ៉ាក់ អូប៉ាម៉ា ក៏បានបន្សល់នូវ ក្លឹមកីឡាបាល់បោះដែលជាក្តីស្រមៃរបស់លោក ដែលចង់មានភាពហ៊ុនក្នុង ក្លឹមកីឡាបាល់បោះអាជីពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នាពេលអនាគត់ ។

មួយវិញទៀត លោកក៏បានផ្តើមគំនិតក្នុងការសរសេរសៀវភៅដែលបង្ហាញពីឆន្ទះផ្សេងៗរបស់លោក ដើម្បីបោះពុម្ភកល់គ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិត ទាំងនេះជាក្តីស្រមៃចុងក្រោយរបស់លោក អូប៉ាម៉ា ដែលកំពុងមានវ័យ ៥៥ឆ្នាំនេះ ៕

ប្រភព៖ chnchannel