សៀមរាប៖ បទល្មើសនេសាទនៅតែជាបញ្ហាចោទ ចំណែកការទប់ស្កាត់ក៏មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរ។ សម្តេច ស ខេង បានណែនាំដល់មន្ត្រី ត្រូវបន្តធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនានា សំដៅធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់បទល្មើសទាំងនេះបាន។

ក្នុងពិធីបទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦នៅសាលាខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៨ ធ្នូ សម្តេច ស ខេង បានអះអាងថា លោកនឹងជិះយន្តហោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យបទល្មើសនេសាទនេះ។
សូមស្តាប់ប្រសាសន៍សម្តេច ស ខេង ខាងក្រោម៖