ស្ពាន​វូ​ស៊ី (Wuxi) ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្ត ជាង​ស៊ូ ប្រទេស​ចិន មាន​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ មកហើយៗ វា​បាន​បិ​ទ្វារ​តាំងពី​ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រោយពេល​សាងសង់ ៤៤ ឆ្នាំ (១៩៧៣) ។ និង​ត្រូវបាន​អ្នកឯកទេស​ព្រមាន​ថា វា​លែងមាន​សុវត្ថិភាព​ទៀតហើយ ។​

​តាម BBC ស្ពាន​នេះ​មាន​ប្រវែង ១៣៥ ម៉ែត្រ ដែល​តាម​គំរោង​វា​នឹង​បង្ហាញ​វត្តមាន​សារជាថ្មី​នៅ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ។​

​ទស្សនា​វីដេអូ​ពី​ទិដ្ឋភាព​កំទេច​ស្ពាន​ត្រឹម​៣​វិនាទី​