​ខាងក្រោមនេះ​គឺជា​ប្រភេទសត្វព្រៃ​សំខាន់ៗ​ដែលបាន​រងគ្រោះ ហើយ​ជិត​ផុត​ពូជ (Endangered Species) ដែលកំពុងតែមាន​វត្តមានរ​ស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ពួកវា​ស្ថិតនៅក្នុង​បញ្ជី​ក្រហម​របស់​អង្គការ IUCN ជា​ប្រភេទសត្វ​រងគ្រោះ​ជិត​ផុត​ពូជ ដែល​ទាមទារ​ឱ្យមាន​ការការពារ និង ​ការអភិរក្ស​ចាំបាច់​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​បាត់បង់ ។ សូម​ចូលរួម​ការពារ​សត្វព្រៃ​ដ៏​មានតម្លៃ​របស់​ប្រទេស​យើង ដោយ​កុំ​បរបាញ់ ទិញ ឬ ក៏​ហូប​សាច់សត្វ​ព្រៃជាដើម ៕ សុថា​ត់ ដកស្រង់ពីប្រជាប្រិយ

Image may contain: 1 person, tree, sky and outdoorImage may contain: tree, plant, outdoor and natureImage may contain: outdoorImage may contain: outdoor and natureImage may contain: grass, outdoor and natureImage may contain: tree, plant, outdoor and natureImage may contain: grass, outdoor and natureImage may contain: bird, outdoor and natureImage may contain: bird, tree, plant, sky, outdoor and natureImage may contain: sky, outdoor and natureImage may contain: plant and outdoorImage may contain: tree, outdoor and natureImage may contain: bird and outdoorNo automatic alt text available.Image may contain: bird, outdoor and natureImage may contain: bird, plant, outdoor and natureរូបភាព ដោយ អង្គការ WCS