​នាង​ឆ្នា​តុ​ច​ឈ្មោះ Rosie បាន​ត្រូវ​ក្រុមគ្រួសារ​មួយ​សង្គ្រោះ ខណៈពេល​វា​ស្ទើរតែ​ស្លាប់ តាំងពី​តូច​មក រួច​ក៏​ចិញ​ក្នុង​ហ្វូង​សុនខ Husky ។ ពេល​ធំ​ឡើង​វា​នឹកស្មានថា វា​ក៏​ជា​…​សុនខ Husky ដែរ ។​

​ប្រិយមិត្ត ទស្សនា​កំសាន្ត​កាយវិការ​របស់​កូន​ឆ្មា គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​មួយ​នេះ គ្រា​វា​ច្រឡំ​ថា ខ្លួន​ជា​សុនខ Husky !!​