​កូន​ពពែ​កនៅ​កសិដ្ឋាន​មួយ​នៅ​ប្រទេស​អា​ហ្ស​ង់​ទីន ទើបនឹង​កើត​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ​មានមុខ​ដូចជា​បិសាច​ដ៏​សាហាវ ។​

​ម្ចាស់​កសិដ្ឋាន គឺ​អ្នកស្រី Gladys ឲ្យ​ដឹងថា អ្នកស្រី​មិនដែល​ជួបប្រទះ​រឿង​ចម្លែក​បែបនេះ​ឡើយ តាំង​ពីមុនមក ។ កូន​ពពែ​នេះ​មានខ្លួន​ប្រាណ​ដូចជា​ពពែ​ធម្មតា ប្លែក​តែ​មុខ​មាន​ភ្នែក​លៀន និង​មាត់​ស្មើ​មើលទៅ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ដូចជា​បិសាច​មក​ចាប់កំណើត ។ អ្នកស្រី​បាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ជំនាញការ​មួយចំនួន ដើម្បី​សួរ​អំពី​មូលហេតុ​បង្ក​ជា​បាតុភូត​នេះ ។ ប៉ុន្តែ មកទល់ពេលនេះ ពួកគេ​នៅ​ពុំទាន់​រកឃើញ​មូលហេតុ​បណ្តាល​ឲ្យ​មានមុខ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​បែបនេះ​ឡើយ ៕

Pics shows: The goat with a human face;
The birth of a baby goat with demonic features has shocked locals with the pictures quickly going viral.
Owner Gladys Oveido says she was left “deeply surprised” when she saw the face of the new arrival only to see the bizarre face, looking slightly demonic, staring back at her.
The kid baby was sadly born as the result of a stillbirth with “protruding eyes” in San Luis province, central Argentina.
Gladys was not surprised the goat’s arrival had attracted so much attention.
She said: “The rest of the baby is normal, it only has deformations in the head. It is unusual what happened.”
The picture of the goat was taken by Gladys’s daughter-in-law who shared it on social media where it was quickly shared.
Some even shared it to local police who quickly dispatched an officer to the farm to document the demonic-looking find.
It is not known why the animal was born with the bizarre looking face but it is believed it is being investigated.