​នៅ​ទីក្រុង Salamanca នា​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ ក្នុង​ព្រះវិហារ​បូរាណ​មួយ​មាន​ចម្លាក់​បដិមាករ​អវកាសយានិក​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​ម្នាក់ ។ ព្រះវិហារ​នេះ​ត្រូវបាន​ជួសជុល​នា​ឆ្នាំ​១១០២ ពិសេស គេ​ពុំ​ហ៊ាន​ប៉ះពាល់​ដល់​រូប​បដិមាករ «​អវកាសយានិក​» ដែល​ត្រូវបាន​ឆ្លាក់​យ៉ាង​ល្អ​ប្រណីត ពន្លិច​ចេញពី​ផ្ទាំង​ថ្ម ។

​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​បូរាណ​វិទូ​ឡើង​ក្រ​ញ៉ា​ញ​ខួរ ព្រោះ​សំណួរ​ថា «​ហេតុអ្វី​!?» ៕​