​កសិករ​ម្នាក់​បាន​ថត​យក​រូបភាព​ដែល UFO សំកាំង​ស្ងៀម​មុន​ពេល​វា​ទម្លាក់​វត្ថុ​ម្យ៉ាង ចេញ​មក​លំហ​ខាងក្រៅ​។​

Loading...

​ពេល Zoom មក​កៀក​

​វត្ថុ​ដែល UFO ខ្ជាក់​ចេញ​នោះ​ដូចជា​លោ​ហៈ តែ​របៀប​ដែល​វា “​ទម្លាក់​” ចេញ​ពិតជា​ចម្លែក​ណាស់​!!!

​ប្រិយមិត្ត​គិត​មើល តើ​វា​ជា​អ្វី​ទៅ​? ចែករំលែក​ប្រាប់​គ្នា​ផង​ណា៎​!