រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា​លោក​ស ខេង បាន​ប្រាប់​ដល់​អភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​...
អានទាំងស្រុង »