ព្រះ​អង្គម្ចាស់នរោត្តម រណឬទ្ធិ​បាន​រងរបួស​ជា​ទម្ងន់ ហើយ​ភរិយា​របស់​ព្រះអង្គ​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុងគ្រោះ​ថ្នាក់បុករថយន្ត​...
អានទាំងស្រុង »