ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក Donald Trump បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ព្រមាន​មួយ​ដល់​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម...
អានទាំងស្រុង »