នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ស.រ.អា. Mike Pompeo នឹង​ធ្វើដំណើរ​លើកទី​បី​ទៅ​កាន់​ក្រុង Pyongyang នៅ​...
អានទាំងស្រុង »