​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ​៖ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨​កម្លាំង​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​សហការ​ជាមួយ​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ចំរុះ ត្រួតពិនិត្យ​អាវុធជាតិផ្ទុះ គ្រឿងញៀន ត្រួតពិនិត្យ​ជាតិ​ស្រវឹង ត្រួតពិនិត្យ​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើកបរ និង​ប័ណ្ណបើកបរ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ជា​លទ្ធផល​បាន​ដកហូត​រថយន្ត ដែល​អ្នកបើកបរ​ខ្លះ​ជា​ជនជាតិ​ចិន​គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើកបរ និង​គ្មាន​ឯកសារ​ត្រឹមត្រូវ​ជាង​២០​គ្រឿង​រួមមាន​៖


Loading...
១-​រថយន្ត​ម៉ាក HIGHLANDER ពណ៌ ក្រហម ពាក់​ផ្លាកលេខ​ព្រះសីហនុ​2D-7918 ។​
២-​រថយន្ត​ម៉ាក RANGE ROVER ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AU-656 (​ពិន័យ​ឲ្យទៅ​វិញ​) ។​
៣-​រថយន្ត​ម៉ាក R R ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2BO-7777 ។​
៤-​រថយន្ត​ម៉ាក HIGHLANDER ពណ៌ ប្រផេះ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AH-7311 (​ពិន័យ​ឲ្យទៅ​វិញ​)​។​
៥-​រថយន្ត​ម៉ាក W ពណ៌ ស្ករ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ព្រះសីហនុ​2A-8119 ។​
៦-​រថយន្ត​ម៉ាក SINA ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AV-0805 ។​
៧-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ប្រផេះ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ព្រះសីហនុ​2A-8528 ។​
៨-​រថយន្ត​ម៉ាក Starex ពណ៌ ប្រផេះ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AT-7241 ។​
៩-​រថយន្ត​ម៉ាក HIGHLANDER ពណ៌ ខ្មៅ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AG-0669 ។​
១០-​រថយន្ត​ម៉ាក Starex ពណ៌ ទឹកប្រាក់ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AU-0119 ។​
១១-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX 570 ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2BC-1688 (​ពិន័យ​ឲ្យទៅ​វិញ​) ។​
១២-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX 470 ពណ៌ ស្ករ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AK-1546 ។​
១៣-​រថយន្ត​ម៉ាក CAMRY បា​ឡែន ពណ៌ ទឹកប្រាក់ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2K-9117 ។​
១៤-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX330 ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AA-0934 ។​
១៥-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​កំពង់ចាម​2A-7919 ។​
១៦-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ស្ករ ពាក់​ផ្លាកលេខ​កំពត​2A-7879 ។​
១៧-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ទឹកប្រាក់ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AR-1669 ។​
១៨-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ខ្មៅ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2N-3068 ។​
១៩-​រថយន្ត​ម៉ាក ALPHARD ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AU-1326 (​ពិន័យ​ឲ្យទៅ​វិញ​) ។​
២០-​រថយន្ត​ម៉ាក RANGE ROVER ពណ៌ ខ្មៅ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AP-7879 (​ពិន័យ​ឲ្យទៅ​វិញ​) ។​
២១-​រថយន្ត​ម៉ាក LEXUS RX300 ពណ៌ ខ្មៅ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2H-1359 ។​
២២-​រថយន្ត​ម៉ាក Starex ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ព្រះសីហនុ​2A-8329 ។​
២៣-​រថយន្ត​ម៉ាក Starex ពណ៌ ស ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2AW-9293 ។​
២៤-​រថយន្ត​ម៉ាក HIGHLANDER ពណ៌ ខ្មៅ ពាក់​ផ្លាកលេខ​ភ្នំពេញ​2M-8324 ។​
២៥-​រថយន្ត​ម៉ាក Starex ពណ៌ ស គ្មាន​ផ្លាកលេខ ។​
​រថយន្ត​ទាំងអស់​បាន​យក​មក​រក្សាទុក​នៅ​ការិយាល័យ​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ចំនួន ២០​គ្រឿង​ដើម្បី​បន្ត​និតិ​វិធី​តាម​ផ្លូវច្បាប់ និង ធ្វើការ​ពិន័យ​ឲ្យ​យក​ទៅ​វិញ​ចំនួន​៥​គ្រឿង​៕ ដោយ ៖ ដែនសីមា