អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ជាន់ខ្ពស់​ខាងផ្នែក​ចារកម្ម​អាមេរិក​ជាច្រើន​នាក់ នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ម្សិលមិញ បាន​ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត...
អានទាំងស្រុង »