មួយ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី គ.ជ.ប ​ប្រកាស​ថា ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​អាណត្តិ​ទី៦​នេះ​យ៉ាង​ភ្លូក​ទឹក​ភ្លូក​ដី​ ហើយ​គ្រប់​គ្រង​អាសនៈ​រដ្ឋសភា​ទាំង​១២៥​នោះ​ ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ​សង្ឃឹម​ លើ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ ដែល​បន្ត​ដឹក​នាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​សង្គម​ជាក់​ស្ដែង​ជូន​ពួក​គេ​។ ​តាម​រយៈ​ក្បាល​មេ​ក្រូ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បិ៍​នេះ​ បញ្ហា​ទាំង​នោះ​រួម​មានៈ​ បញ្ចប់​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​ ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ និង​ប្រព័ន្ធ​តុលា​ការ រួម​នឹង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅ​ក្រុង​ និង​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​យក​ពន្ធ​ខ្ពស់​សម្រាប់​អ្នក​រក​ស៊ី​ ជា​ដើម​។ ប្រភព៖ RFI

Loading...