​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​មនុស្ស​យន្ត​ដែលមាន​រូបរាង​ដូច​មនុស្ស​ដំបូង​គេ​របស់​ប្រទេស​ចិន Jia Jia ត្រូវ​បានដាក់​បង្ហាញ​ជា​លើកដំបូង​កាលពី​ពីរ​ឆ្នាំមុន (២០១៦) ដោយ​ក្រុម​វិស្វករ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា នៃ​ប្រទេស​ចិន ។

​ឥឡូវនេះ បងស្រី​របស់ Jia Jia ដែលមាន​ឈ្មោះថា “Madam Wei” បាន​ទាក់ទាញ​ភ្នែក​មនុស្ស​យ៉ាងច្រើន មក​ទស្សនា ។ អ្នកស្រី Wei ត្រូវបាន​ស្លៀកពាក់​ស្ថិតក្នុង​សំលៀកបំពាក់​បុរាណ​មើលទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅនឹង Jia Jia ប៉ុន្តែ មាន​ចំណុច​ខុសគ្នា​បន្តិចបន្តួច ៕

ប្រភព​៖ imagechina​