​ប្រទេស​ថៃ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា​ប្រទេសមួយ​ដែល​សម្បូរ​ទៅដោយ​ខ្ទើយ​យ៉ាងច្រើន ហើយ​ស្អាតៗ​មើល​ពុំ​ដឹង​នោះទេ ។ ដោយសារ...
អានទាំងស្រុង »